نتایج بخشش خیانت

نتایج بخشش خیانت

نتایج بخشش خیانت

 1. بازسازی رابطه به حفظ و ماندگاری آن، با هم بودن و ثبات رابطه اشاره دارد.
  برخی از افراد برای روابط خود تلاش زیادی کرده اندو نمیخواهند چیزی را که به زحمت بدست می آورند براحتی بخاطر یک اشتباه از دست بدهند.
  بازسازی رابطه بر پایه بخشش پیامد مطلوبی است که برخی از افراد به دنبال آن هستند تا رابطه به چالش کشیده شده خود را دوباره از نو بسازند.
 2. بخشش خیانت به همراه حفظ کرامت انسانی:
  حفظ کرامت انسانی شامل مواردی مانند: حفظ آبرو،
  تکریم شخصیت افراد، تاکید بر انسانیت و ارزشهای مثبت درونی افراد می باشد.
  گاهی فرد به دلیل ارزش ها و خصلت های مثبتی که در شریک خود می بیند او را لایق بخشش می داند و معتقد است که شرافت انسانی نباید بخاطر یک خطا از بین برود.
 3. فرصت جبران:
  فرصت جبران شرایطی را برای کاهش آثار خیانت به وجود می آورد. هنگامی که پشیمانی به طور واقعی در فرد خیانت کار بارز باشد
  می توان از فرصت جبران بعنوان راهکار تعیین کننده در مسیر بخشش استفاده کرد.
 4. آرامش درونی:
  انگیزه بسیاری از فعالیت های انسان رسیدن به آرامش است.
  یکی ار مهم ترین پیامدهای بخشش خیانت، رسیدن به آرامش برای فرد است در واقع انسان با بخشش فرد دیگر خود را سزاوار آرامش می داند.
 5. سودمندی:
  فرد به دنبال بخشش، می تواند از زیانی که متوجه اوست خود را رها کند.
  گاهی در بخشش افراد منفعت شخصی وجود دارد البته سود الزاماً به معنای منفعت مادی نیست،
  بخشی از ان سود معنوی است و در حفظ پایگاه خانواده نهفته است.

نتیجه

توجه به اینکه امروزه افراد بسیاری در زندگی خود با خیانت همسر رو به رو می شوند،
این موضوع بسیار مهم چالش برانگیز شده است.
به طوری که بسیاری از افراد در این زمان می پرسند که چرا بخشیدن خیانت همسر دشوار میباشد؟
به همین دلیل اگر شما نیز از همسر خود خیانت ببینید، باید با احساسات پس از این اتفاق و راهکارهای بخشیدن همسر خود آشنا باشید.

در این رابطه استفاده از راهنمایی مشاوران مرکز همدل مشاور بسیار راه گشا خواهد بود.
زیرا این افراد متخصص به شما کمک می کنند که زندگی مشترک خود را از دست نداده و  گزینه بخشش خیانت همسر خود را مجدداً بررسی کنید.
مشاوران و متخصصان همدل مشاور در صورت مواجهه با خیانت بهترین راهنمای شما خواهند بود.

 

پاسخ دهید

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

rest