بازی درمانی

خانه / بازی درمانی
بازی درمانی

 

بازی از ضروریات زندگی کودکان است. کودکان از طریق بازی افکارشان را بازگو می کنند و به همان راحتی که بزرگسالان احساساتشان را با کلمات بیان می کنند، آنان نیز همین کار را بوسیله بازی انجام میدهند.

با استفاده از بازی درمانی بسیاری از مشکلات کودکان در سنین پایین که پیشتر قابل شناسایی نبوده اند، امروزه ارزیابی و درمان می شوند. کودکان به دلیل کامل نشدن فرایند شناختی شان قادر به انتقال مفاهیم ذهنی خود نیستند. شاید تصور کنید که کودکان شما بسیاری از مسائل را نمی فهمد؛ پس نمی تواند دچار آسیب های روانی چون افسردگی، اضطراب، خشم و دیگر احساسات مانند بزرگسالان شوند. شاید کودکان به طور کامل قادر به درک رویدادها نباشند، اما در برابر آسیب ها بسیار شکننده تر هستند. درمانگران با استفاده از بازی درمانی به رفتارها، عواطف و احساسات درونی کودکتان پی برده و برای تربیت سالم به شما کمک می کنند.

 

rest