مشاوره و رواندرمانی

خانه / مشاوره و رواندرمانی
مشاوره و رواندرمانی

روان درمانی چیست؟

روان درمانی به شیوه هایی گفته می شود که در آن مشکلات روانی و عاطفی از طریق بیان مشکلات به یک درمانگر و گفتگو با او درمان می گردد. رواندرمانگر به شناخت شما از خود و بهتر شدن توانایی مقابله تان کمک می کند.

هدف از رواندرمانی چیست؟

  • تغییر الگوهای آسیب زای رفتاری
  • بهبود احساس ارزشمندی
  • حل و فصل تعارض ها

رواندرمانی به یادگرفتن در مورد خودتان کمک می کند. در بعضی از موارد شما یاد می گیرید که چگونه گذشته را درک کرده و با زمان حال تطبیق دهید. در موارد دیگر شما از آن دسته از پاسخ های تان که مشکلاتی را در زندگی شما ایجاد می کنند، آگاه شده و شیوه های تغییر آنها را یاد می گیرید.

rest