تیم حرفه ای ما

حرفه ای ها

درمانگران ما

خانم مهسا نظریان سامانی

خانم مهسا نظریان سامانی

مهسا نظریان سامانی

مهسا نظریان سامانی   کارشناس گفتار درمانی آسیب شناس گفتار،زبان، اختلالات ارتباطی ۱۰ سال سابقه بالینی در شناسایی،ارزیابی و درمان...

خانم شهین جمشیدی

خانم شهین جمشیدی

شهین جمشیدی

  شهین جمشیدی   کارشناس اختلالات یادگیری دارای ۲۸ سال سابقه کار در حیطه های : دانش آموزان تلفیقی، دانش...

rest