روانپزشکی

خانه / روانپزشکی
روانپزشکی

روانپزشکی وظیفه ی بسیار مهمی در تشخیص درست مشکل بیمار را برعهده دارد و بر اساس تشخیصی که میدهد، درمان لازم صورت میگیرد. به بیان دیگر، او با در نظر گرفتن جهات مختلف مشکلات فرد مراجع، باید بتواند منشأ جسمانی، روانی، خانوادگی یا اجتماعی مسایل پیش­‌آمده را تشخیص دهد و در صورت وجود یک بیماری،بهترین تشخیص، او باید مناسب­‌ترین شیوه یا شیوه­‌های درمان را انتخاب و اعمال کند. این روش­‌ها شامل تجویز دارو، اجرای روان­‌درمانی یا مشاوره، و در مواردی به کارگیری دستگاه یا ابزاری برای درمان است.

rest