رواندرمانی تحلیلی (روانکاوی)

خانه / رواندرمانی تحلیلی (روانکاوی)
رواندرمانی تحلیلی (روانکاوی)

روان‌کاوی یا روان‌تحلیل‌گری، نظریه‌ای دربارهٔ عملکرد ذهن، اختلال های روانی و نام شیوه‌ای روان درمانی است که بر این فرض اساسی استوار است که بیشتر فعالیت‌های ذهنی و پردازش آن‌ها در ناخودآگاه رخ می‌دهد.

rest