مشاوره خانواده و فرزند پروری

خانه / مشاوره خانواده و فرزند پروری
مشاوره خانواده و فرزند پروری

اهمیت فوق العاده ی بنیان کوچک اجتماعی خانواده و تاثیر آن در تمامی شئون زندگی افراد به ویژه فرزندان است؛ اما این سیستم مانند هر سیستم دیگری دستخوش حوادث تلخی می شود و همیشه در امان و به دور از تهدید نیست.در دنیای ماشینی و شهری امروز که والدین فرصت چندانی برای صرف وقت با فرزندانشان ندارند و از طرف دیگر تک فرزندی بودن خانواده ها، والدین ساده ترین راه را برای سرگرم نمودن فرزندانشان انتخاب می نمایند؛ بدین صورت که ابزارهایی همچون تلفن همراه، لپ تاپ و اینترنت را در اختیار فرزند دلبندشان قرار می دهند تا او را در اتاق خود به کار با انها مشغول شود.

کودکان عصر حاضر مانند کودکان نسلهای گذشته نیستند که تنها با بازی کردن با همسالانشان و تماشای کارتون سرگرم شوند. مشاوران ما بصورت تخصصی در حوزه خانواده و فرزندپروری تکنیک ها و روشهای مشاوره ای مناسب را به شما ارائه می دهند.

rest