برچسب: روانشناس ازدواج

خانه / روانشناس ازدواج
روانشناس ازدواج
نوشته

روانشناس ازدواج

روانشناس ازدواج مشاوره قبل از ازدواج بهترین راه برای جلوگیری کردن  از طلاق میباشد. ازدواج یک مرحله گذار سخت اما شیرین میباشد زیرا ازدواج نیاز به دانستن خانواده مستلزم پذیرش نقش های جدید است و این بدون دانستن ویژگی های گوناگون زن و مرد امکان پذیر نمیباشد. زوج ها به علت های مختلف مثل نداشتن...

rest