راهکارهایی که در ارتباط با نوجوان نتیجه نمی دهند!

راهکارهایی که در ارتباط با نوجوان نتیجه نمی دهند!

  • نصیحت کردن: نوجوان باورش این است که همه چیز را می داند و بزرگترها چیز باارزشی نمی دانند.
  • گوشزد کردن مداوم: از نصیحت هم بدتر است و برای نوجوانی که انگیزه ندارد خسته کننده است.
  • داد و فریاد: اگر چه فریاد زدن ممکن است کسی را یکبار به خواسته اش برساند، اما نوبت بعد باید بلندتر فریاد بزنید. به علاوه خودتان نسبت به کسانی که بر سرتان فریاد می زنند چه احساسی دارید؟

پاسخ دهید

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

rest