رواندرمانی چیست؟

رواندرمانی چیست؟

رواندرمانی چیست؟

چرا به درمان نیاز داریم؟

به خاطر دوران پیچیده و پر پیچ و خمی که از تولد تا بلوغ طی میکنیم، بی آنکه هیچ قصدی در میان بوده باشد،
موانعی بر سر منحنی رشد ما به سمت بلوغ عاطفی وجود داشته است.
اکثراً فاقد تعادل هستیم و بر سر بسیاری از مسائل همچون قایقی در تندباد به این سو و آن سو کج می شویم.

بیش از حد محتاط و ترسو هستیم یا بیش از حد شجاع و دلیر ،
به شدت سختگیر هستیم یا به شدت انعطاف پذیر،
سادگی خوش خیالانه ای از خود بروز می دهیم یا به تلخی بر زمین واقعیت گام می نهیم،
بیش از حد روشنفکر و باز هستیم یا نابجا در برابر اندیشه های تازه مقاومت می کنیم.

عدم تعادل عاطفی ما چون دانشنامه ای است که پایانی ندارد،
اما این تعادل هزینه های هنگفتی در بردارد و از توانایی ما در بهره وری از استعدادها و روابطمان کم میکند.

با این حال به این تاریخچه ی گذشته ی عاطفی مان پشت می کنیم و به سادگی گمان می کنیم عدم تعادل و توازن تغییر ناپذیر است ،
فکر میکنیم این ناهماهنگی های عاطفی ما ذاتی هستند و ما اینگونه آفریده شده ایم.

اما حقیقت درباره این موضوع می تواند امیدبخش باشد
، هر چند در کوتاه مدت ، ما را با چالش های بیشتری روبرو می کند.
عدم تعادل واکنش به توقف هایی است که در مسیر رشد برایمان رخ می دهد و ناپختگی هایی را به همراه دارد.

رواندرمانی ابزاری است که می تواند به ما کمک کند و می تواند به هدف بهبود کارکرد عاطفی ما بکار گرفته شود.
می تواند در حل مشکلاتی چون فهم خودمان، اطمینان به دیگران ،
ارتباط موفق، احترام به توانایی ها صداقت و صراحت و احساس شرم نداشتن کمک کند.

( درمان مشکلات روانی )

آلن دوباتن

رواندمانی چیست؟

ترجمه محمد کریمی

پاسخ دهید

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

rest