چگونه مسائل جنسی را به کودکان خود آموزش دهیم؟

چگونه مسائل جنسی را به کودکان خود آموزش دهیم؟

چگونه مسائل جنسی را به کودکان خود آموزش دهیم؟

درست است که سن آموزش مسائل جنسی به کودکان از ۳ سالگی شروع می شود اما والدین باید بدانند که تنها در صورتی که کودک از آنها سوال جنسی کرد باید پاسخ دهند نه اینکه خودشان بی مقدمه برای کودک توضیح دهند.
ممکن است والدین در کودک رفتاری ببینند که احساس کنند او آمادگی آموزش مسائل جنسی را دارد ، مثلاً وقتی که کودک اندام جنسی اش را نمی پوشاند.

والدین باید بخاطر داشته باشند که سوالات کودک را بصورت کلی و متناسب با سن او پاسخ دهد. مثلاً اگر کودک می پرسد:
“مامان من از کجا اومدم؟” مادر پاسخ می دهد: ” از شکمم” و اگر چرایی این مسئله را پرسید مادر می گوید:
«بچه باید جایی رشد کنه که گرم و آروم باشه و کسی به او صدمه نزنه و اینجا بهترین جاست.»
هر چه سن کودک بالاتر می رود پاسخ ها می تواند بسط بیشتری پیدا کند.
در آموزش به کودک خصوصی کردن و شخصی نشان دادن اندام های جنسی به بچه ها مهم است زیرا یاد میگیرندکه از خودشان مراقبت کنند.
نکته مهم آن است که در این آموزش جنسی نباید کودکان بخاطر اندام جنسی شان شرمسار باشند.

به عنوان مثال می توان در آموزش جنسی به کودک گفت:
«کسی اجازه نداره به چشم و گوش تو دست بزنه و حتی خودت هم نمی تونی و باید مراقب باشی.
بعضی از اندام ها مثله چشم و گوش ما هستن و خیلی خصوصی است و هر کسی نباید به آن دست بزند.
همونطور که کسی به چشم و گوشت دست زد میای به من میگی،
درباره این قسمت هم اگر کسی دست زد میای به من میگی و از من کمک میگیری»

به این ترتیب کودک اول از همه مراقبت از خود را یاد میگیرد و دوم اینکه اگر تعرضی پیش امد بلافاصله والدین را مطلع میکند.

چه موقع بهترین زمان برای صحبت در مورد آموزش جنسی کودکان با کودک است؟

در برهه ای از زمان ، شما باید در مورد مسائل جنسی به صورت واقعی با کودک خود صحبت نمایید.

تعدادی از محققین  در فرهنگ غرب سن هشت سالگی را سن مناسبی برای این کار تشخیص داده اند.

نکته مهم این است که لازم است کودک  این صحبت های مهم  جنسی را اولین بار از والدین خود بشنود
نه اینکه اولین اطلاعات ذهنی او در مورد مسائل جنسی را با دوستان خود در هنگام بازی و با اطلاعات نادرست تجربه نماید.

بهتر است کودک  بتواند در مورد این موضوع با والدین به راحتی  صحبت نماید اما باید یاد بگیرد
که درباره این موضوع نمیتواند با دوستان و همبازی های خود گفتگو نماید زیرا خیلی خصوصی است

پاسخ دهید

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

rest